Video novērošanas kameras

video-noverosanas-kamerasMeklējot video novērošanas risinājumu sava uzņēmuma drošībai, ieteicams izvēlēties profesionālas un kvalitatīvas video novērošanas sistēmas, kas spēs pilnībā nodrošināt nepieciešamo drošības līmeni konkrētajā objektā. Protams, būtiskākais video novērošanas sistēmu elements ir video novērošanas kameras. Aplūkosim, kādi ir mūsdienīgu videonovērošanas kameru veidi, galvenie parametri, un kādām drošības prasībām ir jāatbilst mūsdienu videonovērošanas kamerām. Palasi vēl par drošību kas tiešām Tevi pārliecinās ka tas ir tiešām liels aspekts uzņēmuma drošībai šeit

Pēc savas būtības dažādas videonovērošanas sistēmas ir paredzētas, lai fiksētu un reģistrētu notiekošo konkrētajā objektā, ar mērķi konstatēt iespējamos apdraudējumus to rašanās laikā vai arī vēlāk, aplūkojot kameru ierakstus, atvieglot ļaundaru atpazīšanu un notveršanu. Mūsdienīgas video novērošanas kameras spēj nodrošināt gan attēla fiksāciju, gan skaņas ierakstu. Noteikti nav ieteicams uzstādīt šķietami lētas, bet nekvalitatīvas video kameras un to attēlus apstrādājošo videoaparatūru, kad attēla kvalitāte ir ļoti zema (piemēram, nav iespējams skaidri saskatīt cilvēka seju), un signāls uz videomonitoriem nonāk ar kavēšanos, kā arī ir saraustīts. Diemžēl, kā liecina speciālistu pieredze, ļoti daudzi uzņēmumi arī mūsdienās, vēloties ekonomēt šādā veidā uz drošības rēķina, uzstāda nekvalitatīvas video novērošanas kameras. Tā rezultātā, ja gadījumā notiek nesankcionēta iekļūšana objekta telpās un tiek pastrādāta, piemēram, zādzība, vēlāk šāda veida videokameru attēli nerada iespēju efektīvi atpazīt ļaundarus, jo attēls ir miglains un saraustīts.

Labām videonovērošanas kamerām ir jānodrošina augstas izšķirtspējas attēla kvalitāte, savukārt signālam jābūt kvalitatīvam, nesaraustītam un tādam, kas ļauj precīzi saredzēt ikvienu darbību, kas notiek objektā. Tādēļ pirms kameru uzstādīšanas ir jāizvērtē vairāki būtiski apstākļi, lai vēlāk uzstādītās kameras nodrošinātu savas funkcijas maksimāli kvalitatīvi. Pirmkārt, uzreiz jāplāno, cik kameras būs uzstādītas iekštelpās, cik objekta ārpusē un vai ārpusē tās atradīsies zem kādas nojumes, vai atklātā vidē. Ārpus objekta uzstādītās kameras jāaprīko ar speciāliem aizsargelementiem pret vides apstākļiem, galvenokārt lietu, sniegu, arī mitrumu un putekļiem.. Tāpat šīm kamerām jābūt izturīgākām un ievietotām biezākā ietvarā, lai tās būtu aizsargātākas pret iespējamām huligāniskām darbībām. Izturība, drošība un atbalsts ilgtermiņā, to var apskatīt arī šeit

Kopumā videonovērošanas kameras pēc saviem darbības parametriem var iedalīt parastajās kamerās, miniatūrajās kamerās, kupolveida kamerās, slēptajās kamerās, kamerās ar attālinātām vadības iespējām un citās.  Pirms video novērošanas risinājuma izvēles ieteicams konsultēties ar profesionāļiem, kas palīdzēs apzināt konkrēto objektu un tajā nepieciešamo drošības risinājumu, izstrādājot attiecīgu drošības sistēmu uzstādīšanu tehnisko projektu. Projektēšana un pēc tam šim projektam atbilstoša video sistēmu uzstādīšana ir ļoti nozīmīgs faktors, lai drošības sistēmas darbotos kvalitatīvi un spētu maksimāli efektīvi nodrošināt savas funkcijas. Nav vēlams “uz savu roku” uzstādīt kameras un monitorus, bez attiecīga projekta izstrādes, jo šāda sistēma var pievilt visatbildīgākajā brīdī.