Tālmācība – mācības internetā

TalmacibaLatvijā bezmaksas izglītība tiek nodrošināta no pirmās līdz divpadsmitajai klasei, taču, lai arī tā ir brīvi pieejama ikvienam bērnam un jaunietim, ne katrs izvēlēsies saņemt visu, ko piedāvā valsts izglītības sistēma. Daudzi jaunieši nav uzsākuši, vai nav pabeiguši mācības vidusskolā, jo mācībām trūkusi motivācija, vai arī pastāvējuši šķēršļi, kas lieguši dienu dienā apmeklēt izglītības iestādi. more