Medicīniskās izziņas iegūšana

Medicīniskās izziņas iegūšana - autoskola PrestoLai tiktu iegūta medicīniskā izziņa, nepieciešams iziet veselības pirmreizējo vai kārtējo pārbaudi, tātad nepieciešama medicīniska komisija. Lai iegūtu medicīnisko izziņu, obligāti nav jādodas pie sava ģimenes ārsta, to var izsniegt arī auto skolamedicīniskā izziņa iegūstama šeit.

Veselības pirmreizējās vai kārtējās pārbaudes laikā ārsts vai ārstu medicīniskā komisija: izvērtē transportlīdzekļu vadīšanas medicīnisko pretindikāciju esamību un, ja nepieciešams, transportlīdzekļa vadītāju vai pretendentu norīko uz papildu izmeklēšanu, kā arī pieprasa citu specialitāšu ārstu atzinumus; ārsts, sniedzot medicīnisko uzziņu vai atzinumu, ņem vērā psihiatra un narkologa izziņu par transportlīdzekļa vadītāja vai pretendenta veselības stāvokli. Ja nepieciešams, ārsts transportlīdzekļa vadītāju vai pretendentu norīko uz ārstu komisiju; aizpilda transportlīdzekļa vadītāja vai pretendenta veselības pārbaudes karti, kuru pievieno attiecīgās personas ambulatorajai kartei vai 15 gadus uzglabā ārstniecības iestādē, kurā izveidota ārstu komisija transportlīdzekļa vadītājiem vai pretendentiem, kuriem nepieciešami redzes korekcijas vai aizsardzības līdzekļi, dzirdes palīgierīces, locekļu protēzes vai ortozes, kā arī pielāgots transportlīdzeklis, medicīniskajā uzziņā izdara atzīmi par papildu vadīšanas līdzekļa nepieciešamību. Ja ārsts vai ārstu komisija konstatē, ka personai nepieciešams pielāgots transportlīdzeklis, persona vēršas valsts aģentūrā “Sociālās integrācijas centrs”.

Ja veselības pirmreizējā vai kārtējā pārbaudē ārsts vai ārstu komisija transportlīdzekļa vadītājam vai pretendentam konstatē medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, ārsts vai ārstu komisija ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc atzinuma izsniegšanas informē Ceļu satiksmes drošības direkciju un Valsts tehniskās uzraudzības inspekciju par to, ka transportlīdzekļa vadītājam vai pretendentam ir konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai. Ja veselības pirmreizējā vai kārtējā pārbaudē ārsts vai ārstu komisija transportlīdzekļa vadītājam vai pretendentam nekonstatē medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai un izsniedz medicīnisko uzziņu, ārsts vai ārstu komisija ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc medicīniskās uzziņas izsniegšanas Ceļu satiksmes drošības direkcijā un Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā iesniedz attiecīgajā autovadītāju medicīniskās komisijas uzziņā norādītos datus.

Arvien vairāk cilvēku, reģistrējoties Ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumiem, noskaidro, ka viņu medicīniskās izziņas termiņš ir beidzies, par ko Ceļu policija var piemērot sodu. Ko šādā gadījumā darīt un kādi ārsti jāapmeklē, lai medicīnisko izziņu varētu atjaunot? Tādā gadījumā jādodas uz veselības pārbaudes iestādi, kurā ir atļauts veikt autovadītāju veselības pārbaudi un var tikt izsniegta autovadītāja medicīniskā izziņa. Tās var būt gan ģimenes ārstu prakses, gan citas medicīniskās iestādes, kuras Veselības inspekcijā ir saņēmušas akceptu, ka tās drīkst veikt šo medicīnisko pārbaudi. Jāpiemin, ka CSDD ar veselības pārbaudēm nenodarbojas, un šajā iestādē medicīniskā izziņa nav iegūstama. Bet ar kādām medicīniskām pārbaudēm autovadītājiem jārēķinās? Pārbaudīs jūsu vispārējo veselības stāvokli. Un, ja ģimenes ārstam vai ārstu komisijai radīsies kādas aizdomas vai vēlēšanās iegūt kādu papildus speciālistu atzinumus, viņš var nosūtīt jūs vēl pie kāda cita ārsta.Lai saņemtu medicīnisko izziņu, nav obligāti jāapmeklē narkologs un psihiatrs.

Tomēr ja ārstam ir radušās aizdomas, viņš var nosūtīt autovadītāju arī pie narkologa vai psihiatra vai arī uz citām papildus pārbaudēm. Ja izziņu vēlas iegūt no ģimenes ārsta, tad pie konkrētā daktera autovadītājam jābūt reģistrētam vismaz sešus mēnešus. Šobrīd mums Ministru kabineta noteikumi paredz, ka iestādei vai medicīnas personai, kura ir izsniegusi šo izziņu, ir pienākums to 10 dienu laikā reģistrēt CSDD. Tomēr ne visi ārsti šobrīd ir saņēmuši piekļuvi CSDD datu reģistram. Ja ārsts netiek klāt reģistram, tad autovadītājam pašam jādodas uz CSDD piereģistrēt jauniegūto medicīnisko izziņu. Jāpiezīmē, ka valsts nav noteikusi vienādu cenrādi, cik autovadītājam būs jāmaksā par ārsta apmeklējumu. Katrā ārstniecības iestādē ir savi tarifi, savs cenrādis un medicīniskā komisija, pēc tiem jūs arī pakalpojumu saņemat. Medicīniskā izziņa, atkarībā no autovadītāja vecuma un veselības stāvokļa, tiek izsniegts uz laiku maksimums līdz 10 gadiem.