Es gribu apdrošināt savu īpašumu!

nekustama ipasuma apdrosinasanaTas, cik droši jūtamies ikdienā, ietekmē visu kopējo cilvēka labjušanos un labklājību. Tieši drošības sajūta un pārliecība par savu nākotni kādā jomā uzlabo gan pašsajūtu, gan rosina uz aktīvākām darbībām, nākotnes plānošanu un tiekšanos uz saviem izvirzītajiem mērķiem. Un par ko gan vairāk mums justies droši, ja ne par savu mājokli! Ja zinām, ka tā ir stabila vērtība, kura nekur nepazudīs, ja vien paši nepieņemsim attiecīgus lēmumus, tad daudz vienkāršāk un pārliecinātāk darbojamies citās jomās. Tāpat ar prieku un radošumu iekārtojam savu mājokli, cenšamies to pilnveidot un padarīt arvien omulīgāku un mājīgāku. Cilvēkam ir nepieciešama sajūta, ka mājoklis, kurā katru vakaru atgriezties, rīt nekur nepazudīs!

Tieši tādēļ apdrošināšana ir būtiska, pat neaizstājama. Apdrošināšanas polise nespēj garantēt, ka nelaimes nekad nenotiks, un, ka apdrošināts īpašums, netiks zaudēts – vismaz tā sākotnējā formā. Tomēr apdrošināšanas polise, piemēram, dzīvokli, nodrošina, ka gadījumā, ja nu nelaime notiek, īpašuma saimnieks nepaliks tukšām rokām, bez jumta virs galvas un ar pilnīgas neziņas skatienu nākotnē. Tāpēc apdrošināšanas polise nekustamajam īpašumam ir veids, kā izvairīties no šādām situācijām.

Polise, ko iegādājies savam īpašumam, sedz tikai tos riskus, kas norādīti konkrētajā apdrošināšanas polisē. Visbiežāk tie ir tādi riski kā ugunsnelaimes, zibens, vētra, ūdensvadu, apkures un kanalizācijas sistēmu avārijas, trešo personu ļaunprātīga un nelikumīga darbība (zādzība, laupīšana, vandālisms). Arvien populārāka kļūst arī civiltiesiskā apdrošināšana – gadījumos, ja kaitējums nodarīts nevis Jūsu mājoklis, bet gan sanācis kaitējumu nodarīt kaimiņam (populārākais – appludināt apakšstāva kaimiņu). Tad zaudējumus sedz apdrošināšanas polise, nevis Jūs pats. Tāpat nekustamā īpašuma apdrošināšanas procesā iespējams izvēlēties papildus riskus, pret ko apdrošināt savu mājokli. Tie, kādus riskus izvēlēties un kādi tiek piedāvāti, atkarīgs no konkrētā apdrošinātāja, pie kura izvēlēts polisi iegādāties. Dažādi apdrošinātāji mēdz piedāvāt dažādu pakalpojumu pieejamību.

Būtiska detaļa, ko nepieciešams zināt, iegādājoties nekustamā īpašuma apdrošināšanu, ir pašrisks. Tā ir zaudējuma daļa, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, izvēlaties segt pats. Tā ir līdzdalības uzņemšanās zaudējumu segšanā nepieciešamības (negadījuma) situācijā. Būtisku ietekmi tas atstāj uz polises cenu – jo lielāks izvēlētais pašrisks, jo mazāks maksājums par apdrošināšanu.

Tāpat iespējams apdrošināt ne tikai pašu nekustamo īpašumu – dzīvokli vai māju, bet arī mantu, kas tajā atrodas – kustamo īpašumu. Tajā skaitā mēbeles, sadzīves tehniku, elektrotehniku un tā tālāk. Jebkurā gadījumā, der padomāt par sava mājokļa drošību, nākotni un doties pakonsultēties uz apdrošināšanas kompānijām. Zināt un būt informētam par savām iespējām arī ir vērtīgi.