Darba drošības speciālisti

fnserviss.lv ugunsdrošibaKvalificēti FN-Serviss profesionāļi sniedz gan konsultācijas, apmācības uzņēmumu darbiniekiem un darba drošības speciālistiem. Arīdzan piedāvā drošības iekārtu risinājumus, kas ļaus uzņēmuma darbiniekiem strādāt sakārtotā, drošā darba vidē. Plašajā pakalpojumu sortimentā ietverti gan ar darba drošību tiešā mērā saistīti pakalpojumi, kā ugunsdrošība, darba vides risku novērtējums un dažāda tipa signalizācijas. FN-Serviss mājaslapā var apskatīt visus piedāvātos pakalpojumus un saņemt uzņēmuma vajadzībām piemērotāko.

Kā viena no pakalpojumu grupām, ko klientiem piedāvā FN-Serviss – http://fnserviss.lv/, ir dažādu signalizācijas sistēmu rekomendāciju izstrādāšana un iekārtu montāža. Kā piemēram, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas. To ierīkošana ir samērā rekomendējama objektos ar būtiski augstu drošības līmeni. Bojājuma, ugunsgrēka apstākļos signalizācijas sistēmas kontrolpanelī ir iespējams precīzi identificēt ugunsgrēka vai bojājuma vietu, kas ir pateicoties katras iekārtas unikālajai adresei. Turklāt iespējams pieteikties kursiem 40 stundu apjomā – “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana un apkalpošana”. Apmācību saturā visaptverošas tēmas, kā piemēram, elektroietaišu montāžas prasības, automātiskās ugunsaizsardzības signalizācijas pieņemšanas kontroles ierīces  u.c.

Kas kompānijā ir būtisks ugunsdrošībā saskaņā ar likumdošanu? Uzņēmums FN-Serviss piedāvā klientiem pieteikt bezrūpju komplektu ugunsdrošībā, kurā ietverti ugunsdrošības kursi, atbildīgo personu apmācības. Bez tam ir iespējams pasūtīt atsevišķus ar ugunsdrošību saistošus pakalpojumus. Lai pārliecinātos par objekta ugunsdrošību un tā stāvokļa novērtēšanu attiecībā pret normatīvajiem aktiem, pastāvīgi nepieciešams veikt objekta pārbaudi. Arīdzan dažādi ar darba drošību un aizsardzību saistīti pakalpojumi sniegs iespēju uzņēmumā atbildīgajiem darbiniekiem iegūt efektīvu un darbībā būtisku informāciju no FN-Serviss profesionālajiem darbiniekiem.

Darba aizsardzība ir kā viena no nozarēm, kur drošības speciālists – uzņēmums FN-Serviss – piedāvā konsultācijas un reālus pakalpojumus. Ikvienam darba aizsardzības speciālistam ir vērts apmeklēt kursus, kuros gūs pamatzināšanas darba aizsardzības sfērā. Darba aizsardzības kursu ilgums ir 40 un 60 stundas – atkarībā no kursu nozares specifikas (kursi bīstamajām nozarēm un pamata līmeņa kursi). FN-Servisa mājaslapā ir apkopoti visi kompānijas piedāvātie pakalpojumi un izcenojumi. Pieteikties kursiem un instruktāžām var gan tieši mājaslapā, gan kontaktējoties ar uzņēmuma speciālistiem pa telefonu 67556799.