Attīstošās rotaļlietas bērniem

Mazs bērns

Bērni labprāt vēlas spēlēties vienmēr, katru brīvo savu minūti bērns izvēlēsies pavadīt rotaļās, spēlēs un jautrās aktivitātēs. Šādi pavadot laiku un spēlējoties bērni iepazīst sevi, iemācās un izprot priekšmetu nozīmi, sāk apjaust dažādus savstarpējo attiecību noteikumus un pamatprincipus ar vienaudžiem. Rotaļāšanās procesā notiek pirmās skaitīšanas, lasīšanas un rakstīšanas pieredze – arī spēlējoties ar klucīšiem, bērns sevī skaitīs. Lai bērnam kaut ko iemācītu, nepieciešams to darīt interesanti un aizraujoši. Attīstošās spēles un rotaļlietas varam sagādāt mājās jau vienlaikus ar mazuļa piedzimšanu – tas tikai nodrošinās, ka jau no paša sākuma bērnam apkārt būs stimulējošas, attīstošas un patīkamas rotaļlietas ar kurām bērns vēlēsies spēlēties. Rotaļlietām jābūt ne tikai skaistām, izturīgām un krāsainām, lai bērnu uzjautrinātu un iepriecinātu, bet arī tādām, lai vecinātu  bērna attīstību. Attīstošās rotaļlietas nav gluži parastas.

Tās sekmēs bērna domāšanu un attīstīs radošās spējas, vēlmes un izpratnes. Rotaļājoties ar šādām attīstošajām rotaļlietām, bērnam būs nepieciešama apķērība, uzmanība, acu mērs un daudzas citas cilvēka spējas, kas šādi tiks attīstītas jau agri. Tā pilnveidosies dažādas maņas, attīstīsies izpratne, apjausma un arī vēlme – mācīties, saprast, izpētīt. Attīstības spēļu lielākā atšķirība ir tā, ka tām izdodas apvienot galveno apmācības principu – no vienkāršā uz sarežģīto – jaunākiem bērniem sagādāsim vienkāršākas rotaļlietas, kas mazajam augot, var kļūt tikai sarežģītākas, vairāk rosinošas un attīstošas. Vēl viena attīstošo rotaļlietu īpašība – radošais princips, kur bērns patstāvīgi un pēc spējām var veidot, celt, būvēt un radīt.

Pēc savas būtības un satura attīstošās rotaļlietas var būt ļoti dažādas – ar tām var brīvi, priecīgi un radoši spēlēties gan paši bērni, gan šīs rotaļāšanās var notikt kopā ar vecākiem. Galvenais, ko der atcerēties vecākam – netraucēt bērnam. Ļaut pašam pieņemt lēmumus, saprast lietas, neveikt darbības bērna vietā – šādas rotaļlietas domātas tieši tam, lai attīstās bērna izpratne un patstāvīga lēmumu pieņemšana.

Attīstošās spēles pēc sava satura var būt ļoti dažādas. Ar tām var trenēt gan uzmanību, atmiņu, telpisko iztēli, spēju meklēt un atrast likumsakarības, attīstās spējas kombinēt – ne tikai tā, kā paredzēts, bet arī radoši un neparasti. Bērns lieliski atradīs kļūdas un nepilnības saveidotajā, jo jau sāks apjaust dažādās likumsakarības – ja es veidošu tā, notiks tā un tā tālāk. Sarežģītības pieaugums nodrošinās bērna pilnveidošanos, izaugsmi un attīstību – radošās spējas augs, augs arī izpratne un vēlme sasniegt arvien labāku rezultātu uzsāktajā spēlē.