Apgūsti braukšanu autoskolā Credo

autoskolaAutoskolā mācību teorijas mācībspēks un braukšanas nodarbību instruktors sagatavo potenciālos autovadītājus, lai varētu atbilstoši noteikumiem un droši pārvietoties ceļu satiksmē. Vairāk nekā desmit autoskolas vairākās pilsētās organizē apmācības transportlīdzekļa autovadītāja apliecības iegūšanai tādās kategorijās kā A, A1, B,C utt.
B kategorijas kursanti nodarbībās apgūst teoriju un transportlīdzekļu braukšanas prasmes ar transporta līdzekļiem, kam masa ir 3500 kilogrami un sēdvietu daudzums ir 8, neierēķinot autovadītāja sēdvietu. Apmācības autoskolā ir atļauts sākt jau no 16 gadiem, taču CSDD eksāmenus atļauts nokārtot tikai pilngadīgas personas.
Līdztekus mācību teorijai kursants var ieplānot braukšanas apmācību pie Veicot medicīnisko pārbaudi, var doties uz CSDD pēc baltajām tiesībām, ar kurām var braukt ar automašīnu instruktora vai autovadītāja ar vismaz trīs gadu pieredzi autovadīšanā pavadībā.
AUTOSKOLAS 95. KODS SERTIFICĒTIEM VADĪTĀJIEM
autoskolās ir apzīmēta ar 95. kodu un  ir derīga 5 no iegūšanas brīža.
Veiksmīgi īstenojot autoskolas pārbaudījumus,  jānokārto CSDD pārbaudījums teorijā un auto vadīšanā.
Pirmajā posmā kategorijai atbilstošs teorijas eksāmens ceļu satiksmes noteikumos.
Otrajā posmā ir 45 jautājumi, uz kuriem jāatbild 60 minūšu teorētiskais eksāmens profesionālajos jautājumos. Pēc veiksmīgas valsts eksāmena teorijas nokārtošanas, kursantu norīko uz braukšanas eksāmenu.
VALSTS EKSĀMENS CSDD TEORIJĀ UN BRAUKŠANĀ
Kad visi autoskolas pārbaudījumi ir nokārtoti un ceļu satiksmē izbraukts kaut vai noteiktais minimālais stundu skaits ar braukšanas instruktoru, “mācībnieks” var doties uz Ceļu satiksmes drošības direkciju un nokārtot eksāmenus. Sākotnēji ir teorijas eksāmens konkrēti izraudzītajai transportlīdzekļu kategorijai. Otrajā posmā ir praktiskais braukšanas pārbaudījums instruktora klātbūtnē.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas teorētiskais un praktiskais pārbaudījums ir pēdējais etaps, kuru, sekmīgi nokārtojot, audzēknis var nokārtot visus nepieciešamos papīrus autovadītāja apliecības saņemšanai.